Leonidas

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 31 mei

Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 31 mei

Bijzondere Algemene Ledenvergadering RHV Leonidas op 31 mei 2018, 20.00 uur.

Het bestuur van RHV Leonidas nodigt haar leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 mei 2018. De ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20.00 uur. Aanvullende stukken voor agendapunten 4, 5 en 6 kunnen vanaf twee weken voorafgaand aan de BALV worden opgevraagd via communicatie@leonidas.nl

Agenda BALV 31 mei 2018
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 25 september 2017
5. Voorstel inzake realisatie blaashal
6. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
7. Rondvraag
8. Sluiting
Bijlage

Gerelateerd nieuws