Leonidas

Inschrijfformulier

Heeft de website je enthousiast gemaakt of ben je op een andere manier in aanraking gekomen met R.H.V. Leonidas en wil je lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan door het invullen van onderstaand inschrijfformulier:

Hiermee meld ik mij aan als lid van R.H.V. Leonidas óf schrijf mijn kind in voor de Hockeyschool.


Soort hockey
   
Hockeyschool
  De Hockeyschool is een speelse kennismaking met hockey voor kinderen van 4 tot 12 jaar ( peildatum 1 oktober ) Na zes weken beslist u of hockey de sport is voor uw kind. Voor de Hockeyschool betaalt u 30 euro, maar bij lid worden, wordt dit bedrag verrekend met de contributie waardoor de Hockeyschool feitelijk gratis is.

 
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Overige informatie
   
 
   
 
   
Wil je de onderstaande vragen zo volledig mogelijk beantwoorden?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Akkoord verklaring vrijwilligers
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.