Leonidas

Aanmelden

Aanmelden voor seizoen 2020-2021
Het is reeds mogelijk om je op te geven voor seizoen 2020-2021. Dit kan door het invullen van het inschrijfformulier. Je krijgt meteen bericht van ontvangst met informatie over de verdere procedure. Voor (jonge) senioren is altijd plaats omdat ervaring leert dat, bij een club als de onze met een forse studentenpopulatie niet vreemd, elk seizoen zo'n 20% van de leden opzegt. Na de zomer wordt de spoeling dunner. Slechts enkele leden zeggen te laat op en maken daarmee alsnog plek voor nieuwe leden.

Mensen die na 01/01/2020 nog instappen als nieuw lid voor seizoen 2019/20 betalen wel volledig entreegeld maar slechts 50% van de jaarcontributie.

In maart/april 2020 is er nog een Hockeyschool voor de jongste jeugd, die over 2019/20 alleen de Hockeyschoolbijdrage (=entreegeld) betalen.