Leonidas

Teamindeling seizoen 2021-2022

Teamindeling seizoen 2021-2022

Beste spelers en ouders,

De indeling van de juniorenteams worden op zaterdag 5 juni rond 1700 uur bekend gemaakt door de Jeugdcommissie.

Op deze dag zullen de nieuwe teams via ons besloten ledensysteem Lisa gepubliceerd worden. De teamindeling wordt zichtbaar in Mijn Leo op de website én via de Leo-App. Het gaat om veel data en niet alle informatie kan in één keer door Lisa worden verwerkt. Daarom zal de teamindeling gedurende 24 uur na de publicatie geleidelijk in Mijn Leo/de app zichtbaar worden. Het kan dus zijn dat bij de ene persoon het nieuwe team er wel al in staat en bij de ander ietsje later.

Veel teams met 14-15 teamleden
Door Corona is het een ander jaar geweest dan normaal. Niettemin hebben we ook dit jaar de teamindeling voor komend seizoen zorgvuldig en naar eer en geweten gedaan. We hebben komend seizoen veel teams met 14-15 teamleden. We hebben hiervoor gekozen, zodat alle speelsters/spelers de gelegenheid hebben om wedstrijden te spelen.

Indien we minder teams zouden samenstellen, zouden we teams met 16-18 teamleden moeten maken. Je kan slechts 16 kinderen meenemen naar een wedstrijd. Hierdoor zou je altijd mensen moeten uitroosteren. Daar hebben we nu in eerste instantie niet voor gekozen. We vragen iedereen daarom dringend om altijd naar de trainingen en wedstrijden te komen. Ook de ouders vragen wij dit te stimuleren.

We evalueren na de voorcompetitie (5 wedstrijden tot aan de herfstvakantie) de opkomst en beoordelen dan of we aanpassingen in de teams moeten doen. Weet dus dat er een mogelijkheid is dat de teams nog worden aangepast en je dus een risico loopt als je teamtruien of iets dergelijks aanschaft.

Inloggen
Om Mijn Leo/ De Leo-app te raadplegen, moet je ingelogd zijn en heb je dus je lidmaatschapsnummer en wachtwoord nodig.
Ben je al ingelogd in de Leo-app dan hoef je verder niks te doen.
Ben je je wachtwoord kwijt? Een nieuw wachtwoord kun je (met je lidnummer) via Mijn Leo op de   website aanvragen.
Als je nog geen inloggegevens hebt, kun je deze aanvragen via [email protected]

Toelichting op de teamindelingen

In het Corona-seizoen was het voor de lijncoördinator niet mogelijk om alle teams/spelers in actie te zien zoals normaliter wel gebeurt. Daarom is gebruik gemaakt van de input van de trainers, coaches en technische staf, maar bovenal van de vriendjesformulieren.

Hieronder volgt voor sommige lijnen een extra toelichting op de teamindeling.
MA-lijn
De indeling dit jaar was geen makkelijke opgave. Er hebben veel speelsters opgezegd, er was weinig informatie vanuit de evaluaties, er zijn weinig wedstrijden gespeeld en er zijn weinig keepers. Waren er twee jaar geleden nog 7 MA-teams, nu nog maar 5. Er is geprobeerd alle verzoeken voor vriendinnencombi’s te honoreren en ook de wensen tot vriendinnenteams. Dit is niet geheel gelukt. De teams zijn ook niet groot (ongeveer 14 speelsters), dus hoge opkomst bij wedstrijden en trainingen is wel een voorwaarde om er een goed seizoen van te maken.
MB-lijn
Bijna alle vriendinnenverzoeken hebben we gehonoreerd. We hebben 7 teams samengesteld. Op het laatste moment hebben een aantal speelsters onverwachts opgezegd en daardoor hebben we geen grote teams (tussen de 14-15 speelsters per team). Niet elk team heeft een vaste keeper. In de meisjes B3 komt nog een speelster van de MB2.
MC-lijn
Bijna alle vriendinnenverzoeken hebben we gehonoreerd. We hebben 6 teams samengesteld. 
In de MC3 komt nog een speelster van de MC2.
MD-lijn

Wij hebben dit jaar een team minder dan vorig jaar, vanwege iets minder speelsters in de D-lijn. De teams zijn voldoende groot. We zijn er in geslaagd om nagenoeg alle vriendinnenverzoeken in te willigen. Daarmee hopen we op leuke teams met veel sportplezier. Ervaringen uit het verleden laten ons zien dat plezier vooraf gaat aan resultaten. 
JC-lijn
We hebben 2 keepers voor JC1 en één van hen gaat in JC2 keepen.
In de jongens C lijn hebben wij voor 3 teams 4 keepers.
Er zijn nu 2 keepers in de jongens C3 ingedeeld.
JD-lijn
Bij de teamindeling voor JD2 en JD3 is, op basis van de inbreng coaches, trainers en samen met Jongste Jeugd Coördinator, opnieuw gekozen voor een juiste balans tussen de beide jongensteams. Op dit moment hebben we voor beide teams nog géén keep; dus zal het team voorlopig met een roulatieschema moeten gaan werken.

Week bedenktijd
De online tafeltjesavond vindt plaats op 16 juni via de lijncoördinator.  Om de nieuwe indelingen te laten bezinken, is er afgesproken dat er de eerste week na de bekendmaking niet wordt gecommuniceerd over de teamindeling (noch telefonisch, noch per e-mail). Heeft een kind na deze week nog behoefte om over de teamindeling te overleggen, dan kan hij/zij zijn/haar vragen op 14 juni mailen naar onderstaande lijncoördinatoren:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
j[email protected]
[email protected]
Wil je een afspraak maken over de keepersindeling of over de indeling van de selectieteams, dan kun je een online gesprek aanvragen bij [email protected]


Er is een aantal ‘spelregels’ voor de tafeltjesavond:
Er wordt op deze online afspraak niet geschoven met indelingen.
Je kunt wel je wensen kenbaar maken voor een tijdstip, maar we kunnen geen garantie geven dat we die kunnen vervullen.
De bedoeling van de online tafeltjesavond is dat de speler zijn vragen over de teamindeling
met de lijncoördinator kan bespreken, de ouder kan wel meekijken.
De gesprekken duren 10 minuten.

Trainen en wedstrijden met de nieuwe teams
Alle kinderen sluiten op 5 juni het seizoen 2020-2021 af. Ze starten in de nieuwe teamsamenstelling met trainen vanaf maandag 7 juni.  Ze trainen dan nog 3 weken en spelen met hun nieuwe team 3 zaterdagen wedstrijden in de regiojeugdcompetitie (12, 19 en 26 juni). Een leuke manier om met het nieuwe team kennis te maken! De nieuwe trainingstijden en wedstrijden staan vanaf 5 juni in de Leo-app en op de site.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een (tijdelijk) manager en coach voor alle teams aan te wijzen, zodat er begeleiding is voor de komende 3 wedstrijden. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met de lijncoördinator. De scheidsrechterscommissie draagt zorg voor de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden tijdens deze regiocompetitie.

Kennismakingsbijeenkomsten
We kunnen waarschijnlijk voor de zomervakantie geen kennismakingsbijeenkomsten met ouders en kinderen organiseren, omdat ouders vanwege het coronaprotocol nog niet op de club mogen komen. We zijn aan het onderzoeken of er andere manieren zijn om een kennismaking voor ouders te organiseren. We hopen anders deze bijeenkomsten de eerste week ná de zomervakantie te houden. Zodra er duidelijkheid over is, laten we het jullie weten.

Belangrijke data nieuwe seizoen
7 juni start trainingen met nieuwe teams
12, 19 en 26 juni: regionale wedstrijden
Zomervakantie/geen trainingen: vanaf 27 juni
Op maandag 9 augustus starten de jongens en meisjes A1 en B1 met de topweek
Op maandag 16 augustus starten de jongens en meisjes D1 met de topweek
Op dinsdag 17 augustus starten de meisjes C2 en meisjes D2 met de topweek
Op zaterdag 21 augustus is er voor de eerste teams van de C- en D-jeugd een opwarmtoernooi op Leonidas.
In de week van 30 augustus starten de trainingen weer voor alle teams.
In de eerste twee weken zullen de teams onderlinge oefenwedstrijden spelen in plaats van de reguliere trainingen (mocht er nog geen vaste trainer zijn). Informatie hierover volgt later.
Zaterdag 4 september
Zijn er voor bijna alle teams (behalve de 1e teams) oefenwedstrijden. Hierbij speelt het team een drieluik óf een hele wedstrijd. We sturen jullie hier eind augustus meer informatie over.
Zaterdag 11 september
Begint de competitie voor de breedteteams.
Het nieuwe trainingsschema gaat per 13 september in.

De dagen en tijden zijn nu nog niet bekend.
Het trainingsschema kan namelijk pas worden gemaakt als
de schoolroosters van de circa 250 trainers bekend zijn.
Begin september doen we er alles aan om jullie zo snel mogelijk
de trainingstijden door te geven.

Met sportieve groeten,

De Jeugdcommissie

Gerelateerd nieuws