Leonidas

Kom naar de BALV! Klik hier voor de film over het belangrijkste onderwerp.

Kom naar de BALV! Klik hier voor de film over het belangrijkste onderwerp.

Het bestuur van RHV Leonidas nodigt haar leden uit voor een Bijzondere Algemene Ledenvergadering op donderdag 31 mei 2018. De ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20.00 uur. Tijdens de BALV wordt onder andere het voorstel van de realisatie van de nieuwe blaashal behandeld. Voor meer informatie over de blaashal, zie onderstaande video!*Lukt het niet om de video af te spelen op uw telefoon? 
Gebruik deze link: https://youtu.be/-OPAM2jUnmM

Agenda BALV 31 mei 2018
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 25 september 2017
5. Voorstel inzake realisatie blaashal
6. Vaststelling contributie seizoen 2018-2019
7. Rondvraag
8. Sluiting
Bijlage

Gerelateerd nieuws