Leonidas

Schrijf je in voor de spelleider-avond! (jongste jeugd)

Schrijf je in voor de spelleider-avond! (jongste jeugd)

Beste ouders/verzorgers van de jongste jeugd,

Het seizoen 2018-2019 is aangebroken en de competitie staat weer voor de deur. Dit betekent ook dat er weer wedstrijden begeleid zullen moeten worden.
Als jongste jeugd-commissie motiveren wij graag alle ouders om minstens 2 keer per seizoen het spelleidersfluitje ter hand te nemen, om zodoende al vroeg kennis te maken met de spelregels van het hockey. Ook dit jaar bieden wij weer een aantal spelleider-avonden aan om jullie hierbij te ondersteunen.
Deze avonden hebben een open karakter en er zal met name gefocust worden op de drie pijlers van het jongste jeugd-hockey;
- Spelplezier
- Sportiviteit
- Veiligheid

Als commissie zijn wij continu aan het zoeken naar hoe we deze avonden kunnen verbeteren en dit heeft ons doen besluiten dit jaar een iets ander format te hanteren. Wij zullen daarom de avonden opsplitsen aan de hand van de spelvormen (3-, 6- en 8-tallen);

- Donderdagavond 6 september: voor de F-tallen en de E6-tallen
- Dinsdagavond: 11 september voor de E8-tallen
- Dinsdagavond: 18 september voor de Superhelden & Beren

Wij verwachten dat er per team minimaal drie ouders aanwezig zullen zijn op deze avond. Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/ fl2ofZIpRj1VTrPA2

Met sportieve groet,
De jongste jeugd-commissie

Gerelateerd nieuws