Leonidas

ALV op 25 september

ALV op 25 september

Het bestuur van R.H.V. Leonidas nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op dinsdag 25 september 2018. De ledenvergadering wordt gehouden in het clubhuis en begint om 20.00 uur.

Hieronder de vergaderagenda, relevante stukken kunnen twee weken van tevoren worden opgevraagd via [email protected].

De agenda is als volgt:
1.Opening
2.Vaststellen agenda
3.Ingekomen stukken
4.Vaststellen notulen BALV van 31 mei 2018
5.Jaarverslagen commissies
6.Bespreking financieel resultaat se izoen 17/18 en begroting seizoen 18/19
7.Verslag kascommissie
8.Aftreden Alexander van der Klauw als Bestuurslid Hockeytechnische zaken
9.Voordracht Maarten Baardse als Bestuurslid Hockeytechnische zaken
10.Update complex
11.Rondvraag
12.Sluiting

Gerelateerd nieuws