Leonidas

FAQ Nieuwe velden

FAQ Nieuwe velden

Waarom zijn Veld 3 en Veld 4 deze zomer vernieuwd?
Veld 3 was 12 jaar oud en meer dan volledig versleten. Het was een Edel Grass veld dat technisch gelijk was aan Veld 1 op het oude complex, dat al na 9 jaar geheel op was. Veld 4 was 10 jaar oud en al na twee jaar op 2 plaatsen 30 cm verzakt. Daarnaast werd bij regen dit veld veel te glad om nog langer veilig op te kunnen spelen.

Van wie zijn de velden en waarom waren de velden nog niet klaar bij de start van het seizoen?
Begin 2017 zijn de velden overgedragen aan de gemeente. Wij betalen huur voor de velden en de gemeente is volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging. Dit geldt dus ook voor Velden 3 en 4. Aangezien wij zelf dus geen aanbesteding doen, zijn we afhankelijk van de gemeentelijke procedures die vaak minder snel gaan dan wij zouden willen. De aanbesteding vond dan ook pas in juni plaats en de planning werd daardoor krap. Doordat de grasfabrikant echter drie weken te laat opleverde konden de velden en hekken tot onze spijt niet eerder opgeleverd worden.

Wat is de planning nu?
Veld 3 wordt deze week opgeleverd inclusief de nieuwe hekken en dug-outs. Er wordt geprobeerd de hekken ook bij Veld 4 gereed te hebben, maar dat is nog niet zeker. Zo niet, dan zullen we een tijdelijke voorziening maken. De dug-outs gaan geplaatst worden als de hekken op hun plaats staan. 

Veld 4 was bij de start onbespeelbaar slecht. Blijft dat zo?
Nee. Onder druk van de tijd is toch besloten wedstrijden te laten spelen, terwijl nog niet al het zand tussen de vezels zat (en het hekwerk niet gereed was). Het veld is daardoor traag, te meer omdat de besproeiing nog niet mogelijk was.  Het moet vervolgens ook nog worden ingelopen. Het zal sowieso nog enige weken duren voordat Veld 3 en Veld 4 optimaal bespeelbaar zullen zijn, maar dat is altijd het geval bij het verwisselen van een mat.

Heeft 5 jaar schaatsbaan invloed gehad op de kwaliteit van de oude Velden 3 en 4?
Op een paar plekken na niet. Het moment van vervangen is niet beïnvloed door de schaatsbaan. Op Veld 3 zaten twee 'luiken' nabij de 23-meterlijn. Die waren na 5 jaar schaatsbaan wel erg lelijk geworden. Verder zijn door het op- en afbrengen van de betonnen platen hier en daar scheuren ontstaan, die moesten worden gerepareerd. De hekken werden wel per jaar slechter. Deze zijn vernieuwd en hebben een systeem dat op weghalen en terugzetten zonder kwaliteitsverlies is ontworpen. 

Waarom blijven we doorgaan met Schaatsbaan Rotterdam?
Zowel Leonidas als Schaatsbaan Rotterdam profiteren beide van de combinatie. Er zit aanwijsbaar een aanzienlijk synergievoordeel in de bedrijfsvoering. De leningen (hypotheek, obligaties) dienen zo snel mogelijk worden afgelost om de vaste lasten te verminderen. Het doel is de contributie betaalbaar te houden en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen (complex, trainers, etc) te bieden. De opbrengsten van de schaatsbaan dragen hier in hoge mate bij. Daarnaast heeft de gemeente en hebben 200.000 betalende bezoekers ons omarmd vanwege dit initiatief dat goed is voor de hele stad en de hele bevolking. Dat komt de gunfactor vanuit de gemeente, maar ook het imago van de hockeyclub ten goede. Bijvoorbeeld, als Leonidas aankondigt dat er een blaashal komt, dan twijfelt niemand er aan dat ons dat lukt. En wijzelf al helemaal niet.

Gaat de schaatsbaan invloed hebben op de kwaliteit van de nieuwe Velden 3 en 4?
Nee, het vervangen van de toplagen gaf ons de gelegenheid om drie grote verbeteringen aan te brengen om het gecombineerd gebruik goed aan te kunnen:
1. Door het aanbrengen van grondankers is het niet langer nodig om betonplaten op de velden te plaatsen.
2. Doordat de velden waterpas liggen, is er geen lavalaag meer nodig.
3. Door het uitgraven en verleggen van de glycolleidingen en het aanpassen van de verdeel-herders zijn er nu geen 'luiken' in het veld meer nodig. Daarmee is ons doel bereikt: er is geen zwaar equipment meer nodig bij op- en afbouw van Schaatsbaan Rotterdam. We sparen hiermee tijd en geld bij op- en afbouw én behouden de kwaliteit van de velden.


Gerelateerd nieuws