Leonidas

GEANNULEERD ALV op 21 september

GEANNULEERD ALV op 21 september

Helaas is door onvoorziene omstandigheden de ALV vanavond geannuleerd.
Deze is verschoven naar een nader te bepalen datum, deze zullen we z.s.m. communiceren via de site.

Het bestuur van R.H.V. Leonidas nodigt haar leden van harte uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op maandag 21 september 2020. De ledenvergadering wordt gehouden in de aluhal en begint om 20.00 uur.
I.v.m. corona vragen we u zich vooraf aan te melden via [email protected]

Hieronder de vergaderagenda, relevante stukken kunnen twee weken van tevoren worden opgevraagd via [email protected].

De agenda voor de ALV:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen ALV 23 september 2019
5. Verenigingsjaarverslag 
6. Jaarverslagen commissies 
7. Financieel resultaat seizoen 19/20 en begroting seizoen 20/21
8. Verslag kascommissie
9. Voordracht Lisette Korink als Secretaris
10. Bijzondere mededelingen namens het bestuur
11. Corona-beleid
12. Rondvraag
13. Sluiting

Gerelateerd nieuws