Leonidas

Nieuwe teamindelingen Jeugd online

Nieuwe teamindelingen Jeugd online

De indeling van de teams voor het komende seizoen is klaar. De nieuwe indelingen staat in de Leo-app en zijn te zien op website achter de leden-login.  De teamindeling is tot stand gekomen op basis van de evaluaties van coaches, trainers/ technische staf en vriendjes formulieren. Er is met veel zorg aan gewerkt. De ervaring leert dat de bekendmaking van de teamindelingen voor blijdschap, maar soms ook voor teleurstelling kan zorgen. Daar hebben we alle begrip voor.

 

Een afgewogen proces
Voor de lijncoördinatoren en technisch coördinatoren is het maken van de teamindelingen een lang proces dat met veel enthousiasme en betrokkenheid wordt gedaan. Al enkele maanden geleden zijn de lijncoördinatoren gestart met het maken van de eerste concept-indelingen. Door het veelvuldige overleg tussen de lijncoördinatoren en technisch coördinatoren pakken de indelingen over het algemeen goed uit. Maar zelfs na het doornemen van alle informatie en intensief overleg blijft het soms toch nog lastig om de juiste beslissing te nemen. In de toekomst kijken is niet mogelijk en problemen uit het verleden zijn ook niet altijd op te lossen. Maar met elkaar proberen we een zo goed mogelijke afweging te maken. De Jeugdcommissies hoopt op het begrip en vertrouwen van ouders en de kinderen hierbij.

 

Nieuwe hockeymaatjes
Voor de breedte-teams geldt uiteraard dat we vriendenverzoeken en verzoeken van groepen vrienden zo veel mogelijk hebben gehonoreerd. Dat laatste is zeker niet altijd mogelijk geweest. De hoofdafweging is hier: Het belang van een kleine groep kan nooit boven het belang van een hele lijn gaan. Nieuwe vrienden of vriendinnen worden vaak snel weer gemaakt en uiteindelijk is het plezier in hockey meestal groter in een team waar je op je eigen niveau hockeyt. De ervaring leert dat kinderen al heel snel gewend zijn in hun nieuwe team.

 

Week bedenktijd
Dit jaar zullen er voor de jeugd geen tafeltjes avonden zijn zoals voorgaande jaren.  Om de nieuwe indelingen te laten bezinken, is er afgesproken dat er de eerste week na de bekendmaking niet wordt gecommuniceerd over de teamindeling. Het is niet de bedoeling om de lijncoördinatoren persoonlijk per telefoon hierover te benaderen. Heeft een kind na deze week nog behoefte om over de teamindeling te overleggen, dan kan hij/zij zijn/haar vragen voor de jeugd mailen naar onderstaande lijncoördinatoren:

 

JA                    [email protected]

JB                    [email protected]

JC                    [email protected]

JD                    [email protected]

MA                  [email protected]

MB                  [email protected]

MC                  [email protected]

MD                  [email protected]

 

We nemen ná 27 juni contact met je op.

 

Trainen met de nieuwe teams

Alle kinderen sluiten 20 juni het seizoen 2019-2020 af en starten de trainingen in de nieuwe samenstelling vanaf maandag 22 juni. Ze trainen dan nog 2 weken in de nieuwe teamsamenstelling tot en met zaterdag 4 juli. Een leuke manier om met het nieuwe team kennis te maken! De nieuwe trainingstijden staan vanaf 20 juni in de Leo-app en op de site.

Jeugd Teambegeleiders protocol – Corona (ook vanaf 22 juni)
Ook vanaf 22 juni moeten er nog ouders als teambegeleider aanwezig zijn bij de trainingen. Verder zijn ouders nog steeds niet toegestaan op het terrein i.v.m. het Corona protocol.

Wij willen de huidige managers vragen dit te organiseren voor de nieuwe teams voor de laatste twee trainingsweken van dit seizoen.

1.     De begeleider wacht het team op bij het veld op waar getraind wordt en draagt de kinderen over aan de trainer.  Kinderen mogen pas 5 minuten voor aanvang van de training het terrein op.

2.     De ouder blijft bij het velddeel waar het team traint en gaat niet bij andere teambegeleiders staan. Zorg dat je in het zicht van de trainer staat.

3.     Begeleid indien nodig een kind naar toilet of EHBO. Alleen het mindervaliden-toilet is beschikbaar en is écht alleen voor noodgevallen. Er is desinfectie spray aanwezig om het toilet voorafgaand aan het bezoek te desinfecteren.

4.     Maximaal 1 kind tegelijk naar het toilet.

5.     Na de training loop je volgens de aangegeven route naar de uitgang en houd je overzicht of de kinderen veilig naar de juiste auto kunnen lopen. Kinderen en teambegeleiders gaan direct na de training naar huis.

Kennismakingsbijeenkomsten junioren
Vanaf 1 juli mogen we waarschijnlijk het clubhuis weer openen. Afhankelijk van de dan geldende regels/protocollen zullen we een definitieve beslissing nemen over de kennismakingsavonden. Misschien dat we voor de zomervakantie geen kennismakingsbijeenkomsten met ouders en kinderen mogen organiseren, omdat ouders vanwege het corona protocol nog niet op de club mogen komen. We hopen deze bijeenkomsten dan de eerste week na de zomervakantie te houden. Zodra er duidelijkheid over is, laten we het jullie weten.

Nieuwe seizoen
Zodra er meer bekend is over de nieuwe richtlijnen van het kabinet en over de start van het nieuwe seizoen, zullen we jullie daar uiteraard ook over berichten. Houd je mail dus goed in de gaten.

 

We wensen je veel plezier toe bij de eerste trainingen met je nieuwe team.

 

Met sportieve groeten,

De Jeugdcommissie

Gerelateerd nieuws