Leonidas

Nieuwe teamindelingen Jongste Jeugd online

Nieuwe teamindelingen Jongste Jeugd online

Vanaf 20 juni staan de nieuwe indelingen in de Leo-app en op website achter de leden-login.. De ervaring leert dat de bekendmaking van de teamindelingen voor blijdschap, maar soms ook voor teleurstelling kan zorgen. Daar hebben we alle begrip voor. 

De teamindeling is tot stand gekomen op basis van de evaluaties van coaches, trainers/ technische staf en vriendjes formulieren. Er is met veel zorg aan gewerkt. Maar zelfs na het doornemen van alle informatie en intensief overleg blijft het soms toch nog lastig om de juiste beslissing te nemen. De jongste-jeugdcommissie hoopt op het begrip en vertrouwen van ouders en de kinderen hierbij. We weten inmiddels dat kinderen over het algemeen heel snel wennen in hun nieuwe team.

 

Vragen over de teamindeling?
Wanneer de teamindeling van je kind toch leidt tot vragen, dan kun je hier

tussen dinsdag 23 en zaterdag 27 juni over mailen naar [email protected]

Het is niet de bedoeling om de lijncoördinatoren persoonlijk of per telefoon hierover te benaderen.

We nemen dan ná 27 juni contact met je op.

 

Trainen met de nieuwe teams (24 juni – 4 juli)
Alle kinderen sluiten vandaag het seizoen 2019-2020 af en starten de trainingen in de nieuwe teamsamenstelling vanaf woensdag 24 juni. Ze trainen dan nog twee weken met hun nieuwe team, tot en met zaterdag 4 juli. Een leuke manier om met het nieuwe team kennis te maken!

Hieronder het trainingsschema voor deze 2 weken; dit staat vanaf later vandaag ook in de Leo-app en op de site: Zie bijlage


Teambegeleiders protocol – Corona (24 juni – 4 juli)

Ook deze laatste twee weken moeten er nog ouders als teambegeleider aanwezig zijn bij de trainingen en hebben we coaches en spelbegeleiders nodig voor de wedstrijdjes op zaterdag.

Om dit te kunnen organiseren vragen we per (nieuw) team aan één van de ouders om voor deze twee weken manager ad interim te zijn. Deze persoon wordt door ons benaderd en ontvangt dan de 06-nummers van de ouders van het team, zodat er een app-groepje kan worden aangemaakt. Jullie kunnen dan onderling afspreken wie de teambegeleiding, coaching en spelleiding op zich neemt voor deze twee weken. We horen graag uiterlijk zondag 21 juni, wanneer je bezwaar hebt tegen het delen van je 06-nummer met dit doel. Wanneer we niets horen, gaan we ervan uit dat je akkoord bent.

De corona-maatregelen blijven nl. van kracht:

1.     Ouders die geen rol hebben als teambegeleider, coach of spelleider mogen het terrein niet op.

2.     De begeleider wacht het team op bij het veld op waar getraind wordt en draagt de kinderen over aan de trainer.  Kinderen mogen pas 5 minuten voor aanvang van de training het terrein op.

3.     De ouder blijft bij het velddeel waar het team traint en gaat niet bij andere teambegeleiders staan. Zorg dat je in het zicht van de trainer staat.

4.     Begeleid indien nodig een kind naar toilet of EHBO. Alleen het mindervaliden toilet is beschikbaar en is écht alleen voor noodgevallen. Er is desinfectie spray aanwezig om het toilet voorafgaand aan het bezoek te desinfecteren.

5.     Maximaal 1 kind tegelijk naar het toilet.

6.     Na de training loop je volgens de aangegeven route naar de uitgang en houd je overzicht of de kinderen veilig naar de juiste auto kunnen lopen. Kinderen en teambegeleiders gaan direct na de training naar huis.

Kennismakingsbijeenkomsten
Vanaf 1 juli mogen we waarschijnlijk het clubhuis weer openen. Afhankelijk van de dan geldende regels/protocollen zullen we een definitieve beslissing nemen over de kennismakingsbijeenkomsten met ouders en kinderen. We hopen deze nog voor de zomer te mogen organiseren; anders wordt het misschien in de eerste week na de zomervakantie. Zodra er duidelijkheid over is, laten we het jullie weten.

Nieuwe seizoen
Zodra er meer bekend is over de nieuwe richtlijnen van het kabinet en over de start van het nieuwe seizoen, zullen we jullie daar uiteraard ook over berichten. Houd je mail dus goed in de gaten.

Wanneer alles ‘normaal’ verloopt, starten de trainingen weer in de eerste week waarin de scholen beginnen, dus vanaf maandag 31 augustus.

We zullen in het nieuwe seizoen trainen volgens dit trainingsschema: Zie bijlage

We wensen je veel plezier toe in je nieuwe team.

 

Met sportieve groeten,

De jongste-jeugdcommissie

 

Bijlage

Gerelateerd nieuws